Spinett 1542
Inventarnummer
Spinett 1542
Klassifikation
Tasteninstrumente
Klassifikation (MIMO-HS)
Epinette
Espineta
Spinet
Spinet
Spinet
Spinett
Spinett
Spinetta
Szpinet