Florenz, Spinett 1552
Inventarnummer
Florenz, Spinett 1552
Klassifikation
Tasteninstrumente
Klassifikation (MIMO-HS)
Epinette
Espineta
Spinet
Spinet
Spinet
Spinett
Spinett
Spinetta
Szpinet